Nieuwsbrief NoordRoeit, juni 2022

Gesprekken met de Gemeente

NoordRoeit maakt vorderingen in de gesprekken met de Gemeente Amsterdam over mogelijkheden om van start te gaan. Er worden verschillende opties bekeken qua locatie en vorm rondom het Noordhollandsch Kanaal, hierbij komen de partijen steeds dichter bij elkaar.

NoordRoeit groeit!

Een substantieel ledenbestand is belangrijk voor het overleg met verschillende instanties. Daarom hier nogmaals de oproep om je gratis lidmaatschap om te zetten in een ‘tientjes-lidmaatschap’. Stuur hiervoor een mail aan: info@noordroeit.nl. Daarna ontvang je alle informatie over het tientjes-lidmaatschap.

Met sportieve groet, Riet Ursem, voorzitter NoordRoeit