Overleg over locatie met Stadsdeel Noord

Nieuwsbrief NoordRoeit, 25 maart 2022

Het bestuur van NoordRoeit voert intensief overleg met het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Noord over het vinden van een locatie waar onze vereniging van start kan gaan.

De Ringsloot, een zijsloot van het Noordhollandsch kanaal, was de gedroomde plek om de eerste roeivereniging van Amsterdam-Noord te beginnen. Vanwege restricties van Rijkswaterstaat en de Provincie zijn er geen mogelijkheden om direct in het kanaal een steiger aan te leggen.
Samen met de verantwoordelijke instanties van de Gemeente Amsterdam zoekt NoordRoeit actief verder naar een geschikte plaats, waar een steiger mag worden aangelegd en een botenloods mag staan, waarin de boten kunnen worden opgeslagen. We hopen dat er snel een plek gevonden wordt in de omgeving van het kanaal, waar NoordRoeit kan gaan roeien met alle riemen die ze heeft.

In de vorige Nieuwsbrief is een bijeenkomst aangekondigd voor de aspirant-leden. We willen met deze bijeenkomst wachten totdat we meer duidelijkheid hebben over de startlocatie.
Ook is er subsidie aangevraagd bij de gemeente Amsterdam voor een maatschappelijk initiatief, zodat er meer armslag is om de vereniging NoordRoeit met materialen uit te bouwen.

Er is veel animo voor een roeivereniging in Amsterdam-Noord. We zien regelmatig aanmeldingen binnen komen van aspirant-leden, waarvan al 45 geïnteresseerden tientjeslid zijn geworden. Nieuwe aspirant-leden bieden hun hulp en expertise aan op verschillende fronten, waar we dankbaar gebruik van maken. De vereniging beschikt al over een aantal boten.
Op die manier zijn we bezig met het bundelen van onze krachten en het verder uitbouwen van NoordRoeit. Zodra we een geschikte plek hebben, gaan we te water!

Met sportieve groet,
Riet Ursem, voorzitter NoordRoeit