Privacybeleid

door 28 december 2020

Noord Roeit verwerkt je persoonsgegevens omdat je interesse hebt getoond, lid bent of wilt worden of omdat je ze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

GegevensReden verwerking
Sociale titel (m/v)Aanhef voor poststuk, overeenkomst, factuur of mailverkeer
AchternaamAanhef voor poststuk, overeenkomst, factuur of mailverkeer
Evt. bedrijfsnaamAanhef voor poststuk, overeenkomst, factuur of mailverkeer
Evt. BTW-nummerVoor je zakelijke factuur
E-mailadresVoor mailverkeer, uitnodigingen en bevestiging deelname
StraatnaamVoor eventueel poststuk
PostcodeVoor eventueel poststuk
StadVoor eventueel poststuk
LandVoor eventueel poststuk
TelefoonnummerVoor eventuele vragen
Bevestiging nieuwsbriefVoor de NoordRoeit nieuwsbrief
Evt. vragenlijstTen behoeve van een tevredenheidsonderzoek

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt roeivereniging NoordRoeit jouw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer een wettelijke verplichting wordt opgelegd. 

Ingang, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om NoordRoeit te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens, en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Stuur in dit geval een email naar info@noordroeit.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

NoordRoeit treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang en publicatie. Zo zorgen wij ervoor dat alleen die personen toegang hebben tot uw gegevens, die dat voor de uitoefening van hun (bestuurs)werkzaamheden nodig hebben.

Edith Verhulst en Riet Ursem zijn verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van NoordRoeit en zijn te bereiken via info@noordroeit.nl